Menu

Dzień 1: 4 października 2017, środa

SESJA PLENARNA IX DATA COMMERCIALIZATION SUMMIT

Prowadzący Forum: Maciej Schab, Dyrektor Handlowy / Prokurent, BORYSZEW, NPA SKAWINA

Rejestracja i poranna kawa

Otwarcie Forum i sesja networkingowa

Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA
Dorota Krasoń, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA
Amina Fahie, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

BIZNES W SYNERGII Z DANYMI – NOWE PRZESTRZENIE GOTOWE DO SKOMERCJALIZOWANIA

Czy sukces można dziś precyzyjnie wyliczyć i zaprojektować, czyli o przekraczaniu barier ciała i umysłu dzięki wykorzystaniu danych

 • Programowanie obciążeń treningowych i możliwości ludzkiego organizmu w kontekście wyniku sportowego
 • Analiza przeciwnika podstawą sukcesu
 • Umysł czy ciało - co decyduje o zwycięstwie

Paweł Słomiński, TRENER MEDALISTÓW IGRZYSK OLIMPIJSKICH, MISTRZÓW ŚWIATA I EUROPY W PŁYWANIU

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja panelowa: Wzrost biznesu opartego o dane w erze człowieka rozszerzonego

 • „Data driven thinking” w organizacji – na jakim jesteśmy etapie implementacji w Polsce vs Świat?
 • To dane decydują o przetrwaniu – humanistyczny kontekst danych
 • Przyszłość już tutaj jest – jak na podstawie danych prognozować to, co zdarzy się jutro
 • Czas na futurologię – czwarta rewolucja – co dalej?

Wśród uczestników dyskusji:

 • Miłosz Trawczyński, Business Consulting Director, Technology Strategy SAS Institute
 • Norbert Biedrzycki, Vice President, McKINSEY DIGITAL
 • Jarosław Chudziak, Wiceprezes Zarządu, ACCENTURE
 • Krzysztof Bulaszewski, Członek Zarządu, IBM POLSKA

Optymalizacja działań sprzedażowych w świecie offline - zaprzęgnięcie jak największej ilości informacji i ich operacjonalizacja w codziennym działaniu firmy

 • Heatmapy oparte na danych z różnych źródeł… zarówno publicznych jak i komercyjnych
 • Zespoły analityczne vs. osoby odpowiedzialne za sprzedaż w sklepach stacjonarnych
 • Zaawansowane modele predykcyjne i sztuczna inteligencja jako następny krok

Michał Krauze, BDM (Big Data and Data Driven Business Models), T-MOBILE POLSKA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa na kawę i podział na konferencje równoległe

VI FORUM CUSTOMER OMNIDATA
CRM INTEGRATED
Moderator:

Maciej Skuz, Dyrektor Wydziału CRM, NEST BANK

PEŁNY PROFIL KLIENTA DZIĘKI INTEGRACJI DANYCH

Customer Data Science, czyli jak zdobyć i utrzymać klienta przy użyciu danych

Case study: Burda Media Polska

 • Integracja danych, czyli budowanie profilu klienta
 • Wdrożenie analityki data science w procesy organizacji
 • Monetyzacja danych, czyli data products

Remigiusz Siudziński, Head of Big Data, BURDA MEDIA POLSKA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Proof of Concept jako bezpieczny test zastosowania Big Data i Data Science w optymalizacji kampanii e-mail marketingowych.

 • wpływ organizacji projektu na postrzeganie własnych danych i potrzeb
 • minimalizacja ryzyka i kosztów wdrażania projektów Big Data i Data Science
 • 5-10 – krotne zwiększenie efektywności kampanii jest realnym rezultatem przy dobrym przygotowaniu danych i dobrej współpracy

Jarosław Góra, COO, Deep.BI
Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu, SARE

Wyzwania i ograniczenia łączenia danych online i offline. Online jako komponent zintegrowanej komunikacji

 • Czy CRM i ad serving można zintegrować
 • O efektywności dotarcia do użytkownika z perspektywy doświadczeń wydawcy internetowego
 • Rosnące możliwości technologiczne versus praktyki komunikacji reklamowej

Mariusz Trejtowicz, Head of User Intelligence, GRUPA ONET-RAS

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Lunch

Wdrożenie Data Management Platform – zło konieczne a może nowa możliwość dla biznesu by jeszcze lepiej tworzyć ofertę szytą na miarę

 • Konsekwencje wdrożenia - co zmienia DMP w sposobie myślenia wydawcy, agencji i klienta
 • Perspektywy dla marketingu - rola DMP w strategii firmy w najbliższych latach

Maciej Klepacki, Chief Operating Officer, EDIPRESSE POLSKA

Adam Wysocki, Managing Director, LVL UP MEDIA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

SKUTECZNA WYMIANA I SYSTEMATYZACJA DANYCH W ORGANIZACJI

Zlikwidujmy silosy – w jaki sposób efektywnie wymieniać się danymi gromadzonymi w organizacji

Case study: Polpharma

 • Jak przełamać chęć posiadania własnych „dobrych” danych w różnych departamentach
 • Dane to także towar na sprzedaż wewnątrz organizacji
 • Klasyczne podejście do zarządzania danymi vs. nowe trendy – czy istnieje droga na skróty

Julian Głowniak, Head of Business Support Systems, GRUPA POLPHARMA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

CUSTOMER INTELLIGENCE
Moderator:

Andrzej Czechowski, Chief Data Officer, Business Intelligence Head, SAMSUNG

JAK DOSTRZEC NIEUCHWYTNE I PRZEŁOMOWE INFORMACJE W DANYCH

Czego sam nie dowiem się o moim Kliencie nawet z własnego systemu CRM?

Marek Kolano, Data Insight Manager, MASTERCARD EUROPE

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Text Mining – w poszukiwaniu dodatkowych danych zwiększających jakość modeli predykcyjnych

 • Dlaczego text mining przy pomocy stażysty często ma wciąż sens
 • Ile jest warta komunikacja od klientów składana przez formularze www
 • Analiza tekstu w ujęciu procesowym, czyli kolejne kroki przetwarzania tekstu w PS CLEMENTINE PRO
 • Text Mining i co dalej, czyli możliwości wykorzystania wyników w analizach Data Mining

Grzegorz Kamiński, Dyrektor, Analityczne rozwiązania biznesowe, PREDICTIVE SOLUTIONS

CENNE DANE KONIECZNE DO USZYCIA OFERTY NA MIARĘ

Jak wykryć zmiany w stopniu satysfakcji klienta, by móc wpłynąć na jego zachowanie i go zlojalizować

Case study: Credit Agricole Bank Polska

 • Dlaczego NPS jest niemalże doskonałym miernikiem satysfakcji klienta
 • Pomiar zmiany stopnia satysfakcji klienta na poziomie: strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Przyczyny odejść klientów, a warunki konieczne do zarządzania lojalnością
 • Zarządzanie lojalnością: taktyka, moments of truth, event management, hyperpersonalizacja

Wojciech Szmidt, Dyrektor Departamentu Customer Intelligence, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Lunch

Strategiczne podejście do klienta – jak przełożyć wiedzę o konsumentach na komunikację, która pozwoli wpłynąć na większe zaangażowanie klienta w relację z firmą

Case study: Aviva

 • Skąd czerpać wiedzę o klientach i jak ją usystematyzować
 • Dlaczego warto zaangażować szefa customer experience do wsparcia działań
 • Jak stworzyć angażującą komunikację dostosowaną do konkretnych potrzeb

Elżbieta Gierczyńska, Customer Champion, AVIVA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Zapraszamy na sesję równoległą

Przerwa kawowa i podział na interaktywne stoliki tematyczne

STOLIKI – sesja warsztatów równoległych

To spotkania w kameralnych grupach, których celem jest wspólne wypracowanie odpowiedzi na pytania w najbardziej interesujących, wskazanych przez Państwa, obszarach – poprzez aktywny udział uczestników.

Liczba uczestników danej grupy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

PROSIMY O DOKONANIE WYBÓRU W KTÓREJ SESJI WARSZTATOWEJ WEZMĄ PAŃSTWO UDZIAŁ

Stolik 1 : Przychodzi analityk do marketingowca, czyli o tym jakie skuteczne praktyki współdziałania w organizacji wypracować, by wspólnie korzystać z danych

Piotr Depta, Business Intelligence Manager, SANOFI PASTEUR

Stolik 2 : Jak zbudować spójny ekosystem kanałów social media naszej marki?

 • Jakie kanały społecznościowe są odpowiednie dla mojego biznesu? Na podstawie analizy grupy docelowej, jej potrzeb i problemów
 • Role i specyfika kanałów społecznościowych (wskazanych przez uczestników)
 • Redystrybucja treści w ekosystemie social media

Martyna Tarnawska, Digital Marketing Consultant, SOCJOMANIA

Stolik 3 : Wiedza pochodząca od klienta – brakujący element koncepcji customer engagement

 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy pochodzącej od klienta (knowledge from customer)?
 • Jakie są jej wymiary
 • Ile jest warta

dr Przemysław Tomczyk, Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego

Stolik 4 : RODO czyli Rewolucja w Ochronie Danych Osobowych – co można, a czego nie można w zakresie zbierania i przetwarzania danych o kliencie

 • Dane osobowe…czyli? – nowe rozumienie terminu, nowe obowiązki względem klientów
 • Integrowanie danych osobowych z różnych źródeł vs nowe regulacje – warunki obrotu bazami danych osobowych pochodzących od różnych przedsiębiorców
 • Warunki legalności profilowania i komunikacji marketingowej z klientem / potencjalnym klientem

Daniel Ślęzak, Head of Data Protection and Risk Management/ Data Privacy Officer, T-MOBILE POLSKA

Stolik 5 : Wpływ modeli RTM na motywację – efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w terenie

 • Mapa wpływu człowieka na wzrost sprzedaży w poszczególnych sieciach – za co płacimy?
 • Analiza opłacalności wizyty przedstawiciela w sklepie – alternatywy i ich efektywność
 • Rola nowoczesnych aplikacji mobilnych w kontroli jakości pracy

Mariusz Rygielski, National Field Sales Manager, TCHIBO

Koktajl – znakomita okazja do interesujących rozmów kuluarowych oraz networkingu

Zakończenie pierwszego dnia Forum

Dzień 2: 5 października 2017, czwartek

Rejestracja i poranna kawa

VI FORUM CUSTOMER OMNIDATA
Moderator:

Maciej Skuz, Dyrektor Wydziału CRM, NEST BANK

Otwarcie II Dnia Forum

ZARZĄDZANIE BAZĄ KLIENTÓW W ERZE HYPERDATA

Praktyczne podejście do zarządzania bazą klientów w realiach Nowej Gospodarki

 • New Economy vs. Old Economy –wyzwania w zarządzaniu bazą klientów w dzisiejszych czasach
 • Sposoby pozyskiwania użytkowników aplikacji w Internecie oraz mierzenie efektywności działań
 • Life Time Value – jak mierzyć wartość klienta i na tej podstawie podejmować odpowiednie działania
 • Jak optymalizować działania w sieci w celu redukcji churnu oraz wzrostu przychodów

Adam Tyszer, Player Services Director, HUUUGE GAMES

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Pełne zrozumienie klienta – w jaki sposób wykorzystując dostępne dane zbudować organizację nastawioną na współpracę z klientami

Bartosz Brusiło, Head of Shopper Insights, Analytics and Category Management, PEPSICO

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Zarządzanie sprzedażą omnichannel z wykorzystaniem CRM oraz platformy real-time marketing

Case study: mBank

 • Źródła identyfikacji potencjalnych scenariuszy sprzedażowych
 • Konwersja tradycyjnego lejka w tubę sprzedażową z wykorzystaniem zwinnych procesów
 • Analiza wybranych scenariuszy sprzedaży synergicznej

Jakub Synowiec, Ekspert ds. rozwoju w departamencie CRM, mBANK

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa kawowa

Kanał mobile jako dobre źródło danych o klientach

Case study: PKO BANK POLSKI

 • Dlaczego dane z aplikacji mobilnej są wartościowe
 • Jak zbierać dane z aplikacji mobilnej
 • W jakim celu zbierać i przetwarzać dane o zachowaniach użytkowników aplikacji mobilnej

Łukasz Kuc, Dyrektor Biura Projektów Mobilnych i Internetowych, PKO BANK POLSKI

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi


DANE W SŁUŻBIE DZIAŁÓW KOMERCYJNYCH

Przyczyny decyzji zakupowych

Case study: GROUPON

 • Komunikacja wartości klientom
 • Czego klient szuka a co wybiera
 • Brak decyzji zakupowej a decyzja o braku zakupu

Krzysztof Wnęk, Dyrektor Zarządzający, GROUPON POLSKA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Kryteria selekcji, modele predykcyjne – jak dopasować grupę docelową do kampanii CRM

Case study: DOUGLAS POLSKA

 • Jakie kryteria selekcji mają największy wpływ na wyniki kampanii CRM
 • Modele predykcyjne – zastosowanie i skuteczność przy selekcji do kampanii CRM

Michał Kaczmarek, CRM Manager, DOUGLAS POLSKA

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

LUNCH

Jak wykorzystywać dane z digitalu płynące do organizacji – wdrożenie marketing automation i badanie jego wpływu na proces zakupu oraz efektywność sprzedaży

Case study: WEARCO, ANSWEAR.COM

 • Jak w pełni wykorzystać potencjał marketing automation – od wdrożenia po wykorzystanie w kampaniach
 • Optymalizacja procesu sprzedażowego – wiarygodne testy skuteczności kampanii

Marcin Nawrocki, CRM Marketing Manager, WEARCO, ANSWEAR.COM

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Jak osiągnąć 50% response rate i zwiększyć efektywność działań marketingowych łącząc online z offlinem - wybrane przyklady z regionu CEE

Katarzyna Ruś, Sales & Marketing Manager, EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION
Paweł Dudek, Członek Zarządu, EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION

Jak wykorzystać dane klientów do podnoszenia efektywności marketingu i sprzedaży firmy B2B w modelu indirect

Case study: 3M

 • Wiele źródeł danych, czyli o tym jak stworzyć spójny obraz klienta
 • Demand Generation – jak przekuć świadomość klienta na konkretną sprzedaż
 • Wykorzystanie koncepcji Customer Journey do uporządkowania danych o kliencie

Mateusz Kowalski-Klein, Marketing Automation Process Lead, 3M CEEMEA Digital Resource Center

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Zakończenie Forum

PARTNER